نمایشگاه های هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج سال 94 نمایشگاه های خصومت شیطان بزرگ با محوریت دشمن شناسی و شناخت بهتر جنایات آمریکا ، نمایشگاه لشکر مخلص خدا برای آشنایی بهتر با نهادهای مختلف بسیج و خدمات بسیج به جامعه از ابتدا تا کنون و نمایشگاه ستاره های درخشان با محتوای منویات و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله) پیرامون بسیج و بسیجی در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار گردید.

ارسال نظر