تشییع پیکرمطهر شهید گمنام در مجتمع ولایت قم

همزمان با سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم
تشییع پیکر پاک و مطهر شهید گمنام در محوطه مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم
برگزار می گردد

خداوند منان را شاکریم که افتخار بزرگ خادمی این
عزیز را نصیب و روزی ما کرده و از درگاه باری تعالی خواستاریم ما را در
رسیدن به اهداف این بزرگواران یاری نموده تا در دو دنیا شرمنده این
بزرگواران نباشیم.

ارسال نظر