درباره ما

شماره تماس مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم:

02536664045/6****شماره نمابر:02536674466

آدرس:قم،میدان 72 تن ابتدای جاده اراک،جنب بوستان فدک،ابتدای خیابان شهدای هسته ای،مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم